Gezins- en kindercoaching2018-10-05T20:50:58+00:00

GEZINS- EN KINDERCOACHING

GEEF HET KIND DE KANS OM ZICHZELF TE ZIJN!

Kinderen van deze tijd zijn intuïtief, zij denken in kleuren, geuren, beelden, geluiden, smaken, gevoelens en een direct weten. Hun denken is niet gebonden aan tijd en ruimte. Hun leven is gebaseerd op herkenning, van al wat was en zal zijn. Ze ervaren alles en iedereen als onderdeel van zichzelf. Daardoor maken zij geen onderscheid tussen hun eigen situatie en die van een ander. Ook leggen ze heel snel verbanden waardoor ze snel dingen kunnen herkennen, overzien, doorzien en oplossen.
Het is tijd voor een nieuwe visie, een nieuwe manier van kijken naar kinderen. Hulp bieden aan een kind komt, vanuit mijn visie, in de praktijk neer op het coachen van de ouders. Het kind reageert namelijk instinctief op alles wat zijn directe omgeving hem voorspiegelt.

In de praktijk zien we, dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist daar tegen aanlopen, waar wij als ouders ze nu juist voor hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of gedrag kunnen we plaatsen, omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden. Maar soms zien we gedrag terug bij ons kind, wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons bv. juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Maar het reageert op wat wij uitstralen!

De Reversie Methode® gaat mogelijk terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.

De Reversie Methode® maakt gebruik van de twaalf basisbehoeften en het enneagram. Door middel van de twaalf basisbehoeften krijg je inzicht, in welke vorm van aandacht je als kind gemis hebt ervaren en het enneagram geeft weer welk gedrag je jezelf hebt aangeleerd om je te beschermen tegen dit gemis. Deze bescherming is vaak onbewust maar wel nadrukkelijk aanwezig. Het vormt de basis voor de “problemen” die je ervaart met of bij je kind. Wanneer onze kinderen het moeilijk hebben, raakt dat een stuk in ons.

Bij wie ligt het probleem?

Vanuit de Reversie Methode® is het duidelijk dat de problemen soms wel bij het kind lijken te liggen, maar dat dit lang niet altijd zo is. Wanneer we niets aan de omgeving van het kind veranderen, heeft het kind geen ruimte om te groeien en zal het spanningen opbouwen, die er uitkomen door moeilijk gedrag of een lichamelijke uiting. Het protocol zit zo in elkaar, dat het al snel duidelijk wordt met wie we moeten werken; de ouder of het kind of misschien allebei. In de praktijk zien we vaak dat wanneer we blokkades bij de ouder weghalen, het kind weer de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen.

Gemis aan een kernverlangen.

De kernverlangens zijn de brandstof voor de ontwikkelingen die het jonge kind door maakt. Wanneer een kernverlangen niet vervuld wordt, houdt dat automatisch in dat de bijbehorende ontwikkeling stagneert. Wanneer een ouder zelf een gemis heeft ervaren, is de kans groot dat dit doorgegeven wordt aan de kinderen.

De natuurlijke ontwikkeling van een kind.

De natuurlijke ontwikkeling van een kind is een proces van 21 jaar. Na deze periode begint het hele proces weer opnieuw. De ontwikkelingsfases in dit proces zijn het creëren van veiligheid, verbondenheid, zelfstandigheid, ik en de ander, intimiteit en kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid.

OUDERS EN KINDEREN HANDELEN ALTIJD UIT LIEFDE

Een coachingstraject bestaat uit verschillende gesprekken die variëren van een kennismakingsgesprek tot aan een eindgesprek. Zie hieronder de verschillende gesprekken:

Kennismakingsgesprek

Een coachtraject begint met een kennismakingsgesprek met de ouder(s). Kennismaking met het fenomeen Gezins- en Kindercoaching én met mij als persoon. Hierin zullen wij op zoek gaan naar de reden van je (jullie) bezoek en of ik daarbij kan helpen, vanuit een vertrouwde omgeving, op basis van gelijkwaardigheid. Dit is voor beiden vrijblijvend en vrij van kosten.
Duur: ½ uur. Hierin gaan we na of er een wederzijdse klik is en of we samen verder willen gaan.
Wanneer we beiden een positief gevoel hebben dat we het coachtraject verder willen volgen, zal er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Wanneer je (jullie) besluit(en) om met mij samen naar oplossingen te gaan zoeken, voor jullie als ouder, maar minstens zo belangrijk, voor jullie kind, zullen we door middel van een intakegesprek, een oriëntatiegesprek op zoek gaan naar jouw vraag aan mij. Ik vraag je om, voorafgaande aan het gesprek, een anamneseformulier in te vullen voor je kind. Aan de hand hiervan gaan we op zoek naar de kernvraag, maar ook voelen wat het voor je betekent. Ik wil je duidelijk maken dat het een gezamenlijk proces zal worden; dit betekent dat je ook met jezelf (en natuurlijk samen met je kind) aan de slag moet willen gaan. Tijdens de coachsessies, maar zeker ook gedurende de tijd tussen de sessies in.

Coachsessie

Nadat in het intakegesprek duidelijk is geworden wat de kern is van de vraag, zullen we gedurende een aantal sessies hiermee aan de gang gaan. We gaan op zoek naar de situatie nu, naar wat je (jullie) graag wilt veranderen, welke keuzes dit met zich meedraagt, wat dit voor jullie kind betekent en wat er voor jullie samen te doen staat.
Zoals elders op mijn website al vermeld, over de werkwijze, zal ik gebruik maken van de “De Reversie Methode®”. Dit is een bijzonder instrument om op zoek te gaan naar verborgen gevoelens, blokkades bij ouder en/of kind. Bovendien zal het enneagram inzicht geven welk gedrag je jezelf hebt aangeleerd om je te beschermen en wat je kind zichzelf aanleert. Deze bescherming is vaak onbewust maar wel nadrukkelijk aanwezig. Het vormt meestal de basis voor de “problemen” die je ervaart met of bij je kind. Wanneer onze kinderen het moeilijk hebben, raakt dat een stuk in ons. Kinderen zijn als een spiegel voor ons; daarom is het een pad wat je samen loopt.

Bovendien zal er vaak een opdracht voortvloeien uit de sessie die actie vraagt van jullie, tussen twee afspraken in. Want het proces van verandering gaat vanaf het begin van het coachtraject alle dagen door!

Coachsessie

70

Op al mijn producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

En dan komt er dat moment, waarop het besef komt: Het stroomt weer!

Mijn kind lijkt weer lekker in zijn/haar vel te zitten en ik voel vertrouwen om de toekomst samen aan te kunnen. Mogelijk zijn de lichamelijke klachten verdwenen, slaapt iedereen weer fijn, zijn de spanningen verdwenen. De zon gloort weer aan de horizon! Dan is het goed om in een afrondend gesprek terug te blikken naar wat er gebeurd is, welke veranderingen er hebben plaats gevonden, dat je bewuster bent geworden van jezelf, je kind en de omgeving.

Misschien is het nodig om het op te schrijven, er foto’s van te maken, vooral om het te vieren! Of het zou kunnen zijn dat je persoonlijk verder zou willen gaan in het andere coachingstraject. Misschien een fijne ontspanningsmassage als beloning voor jezelf!

Maar vooral weer genieten van je gezin, van de vrijheid en de bevrijding! En onthoud: Ouders en kinderen handelen altijd vanuit liefde!